Сарадња са родитељима

Родитељи/старатељи могу да посете школу и присуствују свим облицима образовно-васпитног рада школе. Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у

Read more