Школски тимови

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА

Школска 2017/2018.година

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања
 • Ивона Ђукић, професор српског језика
 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе
 • Бранислава Врбашки, професор математике
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-записничар

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе-стручно веће за разредну наставу
 • Ивона Ђукић, професор српског језика-стручно веће за српски језик и друштвене науке
 • Бранислава Врбашки, професор математике- стручно веће природних наука
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе-стручно веће за уметност и физичко васпитање
 • Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања-стручно веће за ТИО
 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-стручно веће за страни језик

 

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

 • разред Милена Лутовац, професор разредне наставе
 • разред Невена Чавић, професор разредне наставе
 • разред Татјана Магделинић, професор разредне наставе
 • разред Марина Личина, професор разредне наставе
 • разред Светлана Петровић, професор ТиИО
 • разред Зоран Богатиновић, професор ТиИО
 • разред Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • разред Данка Нововић,професор српског језика

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Драгана Стаменковић,психолог школе-координатор
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Диана Чумић, професор разредне наставе
 • Маја Николић, професор разредне наставе-записничар
 • Иван Пузовић, професор физичког васпитања
 • Наташа Јевтић, професор физичког васпитања
 • Душица Пецељ,професор географије и грађанског васпитања
 • Јелена Калезић, професор историје
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

 • Соња Николић, професор разредне наставе -руководилац
 • Јелена Шипка,педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Анђела Петровић, професор разредне наставе
 • Душица Пецељ, професор географије и грађанског васпитања
 • Јелена Калезић, професор историје
 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе-записничар
 • Наташа Прентовић, представник локалне самоуправе
 • Светлана Петковић, представник родитеља

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Маријана Кљајевић, професор разредне наставе-руководилац
 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Марика Миловановић-Чочовска, професор физике
 • Марина Личина, професор разредне наставе-записничар

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

 • Сњежана Чворовић, професор разредне наставе-руководилац
 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Олгица Рабреновић, професор биологије
 • Ивона Ђукић, професор српског језика
 • Невена Чавић, професор разредне наставе
 • Ана Тодосијевић, професор разредне наставе
 • Милица Дувњак, професор разредне наставе-записничар

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 • Александра Вујатовић, професор разредне наставе-руководилац
 • Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
 • Вера Стојисављевић, професор хемије
 • Наташа Радивојевић, професор немачког језика
 • Данка Нововић, професор српског језика-записничар
 • Драгана Стаменковић ,психолог
 • Јелена Шипка, педагог

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

 • Бојана Блажевић, професор разредне наставе-руководилац
 • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Милена Лутовац, професор разредне наставе-руководилац
 • Ана Тодосијевић, професор разредне наставе-записничар
 • Биљана Раичевић, професор разредне наставе
 • Марина Јованов, професор разредне наставе
 • Николина Рацковић, професор немачког језика

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Маја Николић, професор разредне наставе
 • Љубица Тадић, професор разредне наставе
 • Гордана Крнета, професор разредне наставе-координатор
 • Ана Крунић, професор српског језика-записничар
 • Данијела Чоловић, директор школе

ТИМ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА

 • Сања Станишић, професор верске наставе-руководилац
 • Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
 • Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања
 • Душица Пецељ, професор географије
 • Марина Личина, професор разредне наставе

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПОДРШКУ НОВИМ УЧЕНИЦИМА И КОЛЕГАМА

 • Ангелина Мирковић, професор разредне наставе-роководилац
 • Душица Пецељ, професор разредне наставе
 • Драгана Стаменковић ,психолог

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

 • Милена Џамић, професор разредне наставе
 • Светлана Петровић, професор техничког и информатичког образовања
 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе

 

ИЗРАДА ЛЕТОПИСА

 • Милена Џамић, професор разредне наставе
 • Ана Крунић, библиотекар

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЖДОВЦА, ДЕЧИЈИ САВЕЗ

 • Диана Чумић- професор разредне наставе ,координатор
 • Марина Станковић, библиотекар

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 • Сања Станишић, професор верске наставе-руководилац
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Ивана Станковић, професор разредне наставе
 • Мирјана Станковић, професор разредне наставе

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 • Бранислава Врбашки, професор математике

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 • Данка Нововић, професор српског језика

 

 

ИЗРАДА РАСПОРЕДА, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

 • Анђелка Мирковић, професор математике

 

ШКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ

 • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе
 • Злата Јеремић, професор музичке културе
 • Невена Чавић, професор разредне наставе
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Милица Дуловић, професор разредне наставе

ТАКМИЧЕЊЕ МИСЛИША

 • Милена Џамић, професор разредне наставе, координатор

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ, РАДОСТ ЕВРОПЕ

 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-координатор
 • Мирјана Шеша, проофесор разредне наставе

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

 • Слободан Бекоња-координатор

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

 

 • Ана Ђокић, професор информатике
 • Светлана Петровић, професор ТиИО