Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања, ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења, ..
 • Омогућава лични развој ученика
 • Пружа могућност колективног одлучивања и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи
 • Доприноси развоју колективног односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргумената и ставова
 • Ученички парламент омогућава усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости

Зашто је значајно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте?

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака
 • Зато што Ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност
 • Зато што је значајно да млади учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници