Јавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке

Школска 2019/20. година
30. 04. 2020.  Јавна набавка мале вредности добара: “Набавка електричне енергије“.
  1. Позив за подношење понуда
  2.  Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора

 

05.02.2020. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Екскурзије“, број 03/20
 
04.10.2019. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Ручак и ужина за ученике“, број 03/19

Школска 2018/19. година

04.03.2019. Јавна набавка мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Екскурзије“, број 02/19


 
22.02.2019. Јавна набавка мале вредности добара: “Набавка електричне енергије“, број 01/19
 


 
04.10.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Ручак и ужина за ученике“, број 14/18
                                                            уговор 31. 10 2018.
 
 
 
 

Школска 2017/18. година

29.09.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Ручак и ужина за ученике“, 19/17
 
 
 Школска 2016/17. година
09.03.2017. Јавна набавка мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Екскурзије”, број 03/17
 

06.02. 2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара са циљем закључивања оквирног споразума: “Набавка електричне енергије“, број 01/17

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3.Одлука о закључењу оквирног споразума, 17.02.2017.

 26.09.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Услуге достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку“, број 16/16
 
 
Школска 2015/16. година 
 
Јавна набавка мале вредности: “Ученичке екскурзије”, број 02/16:
 

Јавна набавка мале вредности: “Набавка електричне енергије”, број 01/16:

1. Позив за подношење понуда, 25. 01. 2016.

2. Конкурсна документација

6. Одлука о додели уговора, 09. 02. 2016. године

7. Обавештење о закљученом уговору, 23.02.2016

Јавна набавка мале вредности: “Услуга достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку:

   1.   Позив за подношење понуда

    2.  Конкурсна документација

   3.   Питања и одговори 

     4.  Одлука о додели уговора

     5.  Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности “Услуга достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку”

     1.    Позив за подношење понуда

     2.    Конкурсна документација

     3.     ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавна набавка мале вредности “Набавка електричне енергије” број 05/15

  1.    Позив за подношење понуда

  2.    Конкурсна документација

  3.    ОБАВЕШТЕЊЕ o закључењу уговора