Упис првака

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

ОШ „ ДАНИЛО КИШ“

 

Prvaci1ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2017/2018. годину обавити у времену од  1. априла до 31.маја 2017.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена 2010. године и деца рођена до 28.2.2011. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1.3. до 1.9.2011.год.

Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених  информација)  заказује сe тестирање код психолога – педагога.

Члан 98. Закона о основама система образовања и васпитања прописује да родитељ односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе (захтев се подноси у слободној форми у законски предвиђеном року – 1. фебруар 2017. године).

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, у складу са постојећим групама . Пријава за боравак се врши код психолога -педагога школе приликом тестирања деце.

Потребна документа :

*Извод из матичне књиге рођених (оригинал)

*Потврда о здравственом стању детета – да је дете способно за упис у први разред;

*Фотокопија пријаве пребивалишта – адреса становања детета (као доказ о територијалној припадности школи);

*Потврда Предшколске установе о похађању предшколског програма-до издавања Уверења о завршеном предшколском програму.

Упис ће се обављати у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

Happiness group children with their hands up isolated on white

 

                                                                             Директор школe

                                                                             Данијела Чоловић