ПП Служба

Јелена Шипка, педагог школе

Maрија Репац Бабић, педагог школе

Ана Тодоровић, психолог школе

Игор Стојановић, специјални педагог

Јована Бјеловић, психолог школе