Структура школе

Управа школе

Данијела Чоловић, директор школе

Анђелка Мирковић, помоћник директора

Снежана Стошић, секретар школе

Сања Милановић, шеф рачуноводства

Радмила Пршић, административно-финансијски радник

 

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Ана Карлић, психолог школе (замена Драгана Стаменковић)

Марина Станковић, библиотекар

Р.б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ЛИЦЕНЦА
1 Александра Вујатовић проф.разр.наст. 1.3 да
2 Александра Ђорђевић проф.енгл. 7.2 да
3 Ана Ђокић проф. инф. да
4 Aна Крунић проф.српског ј. не
5 Ана Тодосијевић проф.разр.наст. 2.5 да
6 Ангелина Мирковић проф.разр.наст. 4.3 у процедури добијања
7 Анђела Петровић проф.разр.наст. 1.7 да
8 Анђелка Мирковић проф.матем. 6.1 да
9 Биљана Раичевић проф.разр.наст. 3.6 да
10 Бојана Блажевић проф.разр.наст. 4.1 у процедури добијања
11 Бранислава Врбашки проф.матем. да
12 Вера Стојисављевић проф.хемије да
13 Гордана Крнета проф.разр.наст. 1.4 да
14 Далиборка Павић проф.разр.наст. одсуство да
15 Данијела Маниташевић проф.разр.наст. 2.1 да
16 Данка Нововић проф.српског ј. 8.1 да
17 Диана Чумић проф.разр.наст. 4.2 да
18 Драгана Ђорђевић-Фиданов проф.муз.култ. да
19 Душица Пецељ проф.геогр. у процедури добијања
20 Зоран Богатиновић проф. ТИО 6.3 да
21 Злата Јеремић проф.муз.култ. да
22 Иван Пузовић проф.физ.васп. 5.1 да
23 Ивана Танасић проф.разр.наст. одсуство /
24 Ивана Станковић проф.разр.наст. не
25 Ивона Ђукић проф.српског ј. да
26 Јелена Калезић проф.истор. 6.2 да
27 Јелена Филиповић проф.разр.наст. одсуство /
28 Катарина Илић проф.енг.језика да
29 Љубица Тадић проф.разр.наст. 1.5 у процедури добијања
30 Маја Николић проф.разр.наст. 1.2 у процедури добијања
31 Марија Јовановић проф.разр.наст.

спец.методике наставе срп.јез.

одсуство да
32 Марија Латиновић проф.ист. у процедури добијања
33 Маријана Кљајевић проф.разр.наст. 2.2 да
34 Марика Миловановић проф.физике да
35 Марина Јованов проф.разр.наст. 3.4 да
36 Марина Личина проф.разр.наст. 4.4 у процедури добијања
37 Милена Лутовац проф.разр.наст. 1.1 да
38 Милена Џамић проф.разр.наст. 3.2 да
39 Милијана Вујаклија проф.енг.језика одсуство да
40 Милица Дувњак проф.разр.наст. 2.4 да
41 Милица Дуловић проф.разр.наст. 1.8 не
42 Милица Васовић проф.матем. не
43 Милица Миљојковић проф.енг.језика у процедури добијања
44 Мирјана Станковић проф.разр.наст. 1.6 не
45 Мирјана Станковић проф.разр.наст. не
46 Мирјана Шеша проф.разр.наст. 2.6 у процедури добијања
47 Наташа Илић проф.биологије 8.2 у процедури добијања
48 Наташа Јевтић проф.физ.васп. 5.3 у процедури добијања
49 Наташа Радивојевић проф.немачког ј. 7.1 у процедури добијања
50 Наташа Сарић проф.енг.језика одсуство у процедури добијања
51 Невена Чавић проф.разр.наст. 2.3 у процедури добијања
52 Николина Рацковић проф.немачког ј. 5.4 да
53 Олгица Рабреновић проф.биологије да
54 Радисав Стеванчевић проф.енг.језика у процедури добијања
55 Сања Станишић проф.верске н. /
56 Светлана Петровић проф. ТИО 5.2 у процедури добијања
57 Светлана Савовић проф.матем. да
58 Слађана Миливојевић проф.геогр. да
59 Слободан Бекоња проф. ТИО не
60 Снежана Латас проф.хемије да
61 Сњежана Чворовић проф.разр.наст. 3.5 да
62 Соња Николић проф.разр.наст. 3.1 да
63 Софија Љубинковић наст.лик.култ. 7.3 да
64 Татјана Магдаленић проф.разр.наст. 3.3 у процедури добијања

Помоћно-техничко особље

Име и презиме Радно место
Светислав Вранић домар
Недељко Чоловић домар
Славојка Млинар сервирка
Јелена Васић спремачица
Радица Полић спремачица
Веселинка Тодоровић спремачица
Драгана Петровић спремачица
Драгана Јоветић спремачица
Јасмина Познановић спремачица
Верица Аџамовић спремачица
Марина Шошкић спремачица
Гордана Никитовић спремачица
Мирјана Стојановић-Зулфикари спремачица
Лидија Ковачевић спремачица
Марија Чапрић спремачица

Структура  ученика на почетку школске 2017/2018.године

ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ УКУПНО
1,1 28 14 14 213
1,2 26 12 14
1,3 27 14 13
1,4 26 14 12
1,5 28 15 13
1,6 27 13 14
1,7 25 13 12
1,8 26 15 11
2,1 30 17 13 176
2,2 29 17 12
2,3 29 16 13
2,4 30 17 13
2,5 28 17 11
2,6 30 17 13
3,1 30 15 15 176
3,2 30 16 14
3,3 29 13 16
3,4 27 12 15
3,5 30 15 15
3,6 30 15 15
4,1 29 14 15 119
4,2 30 12 18
4,3 30 13 17
4,4 30 13 17
5,1 23 13 10 90
5,2 22 12 10
5,3 22 14 8
5,4 23 11 12
6,1 24 12 12 70
6,2 23 13 10
6,3 23 13 10
7,1 21 12 9 65
7,2 21 13 8
7,3 23 14 9
8,1 26 14 12 53
8,2 27 17 10
УКУПНО 962 506 456 962