Build your app…

Завршне припреме за обуку у Фиренци су у пуном јеку. Поред свих припрема важан сегмент је и упознавање са садржајем обуке.

Ана Крунић и Душица Пецељ су припремиле презентацију како би нас ближе упознале са оним што нас чека у Фиренци. Погледајте како ће то да изгледа…