Драги малишани бескрајне сате које проводите за рачунаром можете заменити Мозгаоницама у Музеју илузија:
•Мозгаонице су у трајању 1х и 30 минута до 2х и 15 минута.
•Укључују обилазак музеја уз стручно вођство и објашњењима експоната са њихове научне основе, квиз знања заснован на илузијама и/или  предавање на тему – Физика у Музеју илузија.
•Све радионице укључују решавање логичко-дидактичких игара које развијају моторику, концентрацију, стрпљење и размишљање.