Упис у први разред

Поштовани родитељи будућих ђака првака, 

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2017. године и деца рођена до 28.02.2018. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2018.год. 

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе, о чему подноси захтев изабраној школи (рок за предају молби је истекао 1.2.2024.).

Пријава за тестирање за упис у први разред школске 2024/25. године обављаће се електронским путем, преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). Пријаве преко Портала еУправа биће омогућене родитељима од 20.3.2024.

Родитељи приликом доласка на тестирање не доносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијању из предшколске установе, лекарско уверење прибавља се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета преко Портала еУправа, упис се обавља у школи. Том приликом је потребно да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од запослених у школи на телефон 011/ 7856845 сваким радним даном, од 8 до 15 часова.

Управа школе

Анђелка Мирковић,
директор ОШ “Данило Киш”
011-7856-845
osdanilokis@gmail.com