Запослени

 Управа школе

 

Директор школе: Данијела Чоловић
Секретар школе: Снежана Стошић
Шеф рачуноводства: Сања Милановић

 

Наставници и стручни сарадници

Н А С Т А В Н О        О С О Б Љ Е
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА
     
1 Александра Вујатовић проф.разр.наст. 4.3
2 Александра Ђорђевић проф.енг.језика
3 Ана Крунић проф.српског ј.
4 Ана Тодосијевић проф.разр.наст. 1.5
5 Ангелина Мирковић проф.разр.наст. 3.3
6 Анђелка Мирковић проф.математике 5.1
7 Биљана Раичевић проф.разр.наст. 2.6
8 Бојана Блажевић проф.разр.наст. 3.1
9 Бранислава Врбашки проф.математике 7.2
10 Вера Стојисављевић проф.хемије
11 Весна Радовић проф.разр.наст. одсуство
12 Далиборка Павић проф.разр.наст. одсуство
13 Данијела Маниташевић проф.разр.наст. 1.1
14 Данка Нововић проф.српског ј. 7.1
15 Диана Чумић проф.разр.наст. 3.2
16 Драгана Ђорђевић-Фиданов проф.муз.култ.
17 Душица Пецељ проф.геогр.
18 Зоран Богатиновић проф. ТИО 5.3
19 Иван Пузовић проф.физ.васп. 8.1
20 Ивана Драгутиновић проф.разр.наст. одсуство
21 Ивана Танасић проф.разр.наст. одсуство
22 Ивана Станковић проф.разр.наст. боравак
23 Ивона Ђукић проф.српског ј.
24 Јелена Калезић проф.истор. 5.2
25 Јелена Филиповић проф.разр.наст. боравак
26 Катарина Илић проф.енг.језика
27 Љубица Тадић проф.разр.наст. боравак
28 Маја Николић проф.разр.наст. 4.2
29 Марија Јовановић проф.разр.наст. одсуство
30 Маријана Кљајевић проф.разр.наст. 1.2
31 Марика Миловановић проф.физике
32 Марина Јованов проф.разр.наст. 2.4
33 Марина Личина проф.разр.наст. 3.4
34 Милена Лутовац проф.разр.наст. 4.1
35 Милена Џамић проф.разр.наст. 2.2
36 Милијана Вујаклија проф.енг.језика одсуство
37 Милица Дувњак проф.разр.наст. 1.4
38 Милица Миљojковић проф.енг.језика
39 Мирјана Станковић проф.разр.наст. боравак
40 Мирјана Станковић проф.разр.наст. боравак
41 Мирјана Шеша проф.разр.наст. 1.6
42 Наташа Илић проф.биологије одсуство
43 Наташа Јевтић проф.физ.васп.
44 Наташа Радивојевић проф.немачког ј. 6.1
45 Наташа Сарић проф.енг.језика 6.2
46 Невена Чавић проф.разр.наст. 1.3
47 Николина Рацковић проф.немачког ј.
48 Олгица Рабреновић проф.биологије
49 Сања Станишић проф.верске н.
50 Светлана Петровић проф. ТИО 8.2
51 Слађана Миливојевић проф.геогр.
52 Слободан Бекоња проф. ТИО
53 Снежана Латас проф.хемије
54 Сњежана Чворовић проф.разр.наст. 2.5
55 Соња Николић проф.разр.наст. 2.1
56 Софија Љубинковић наст.лик.култ. 6.3
57 Татјана Магдаленић проф.разр.наст. 2.3

Списак наставног особља

Ваннаставно особље

Списак ваннаставног особља