Школски одбор

Чланови Школског одбора:

  • Анђелка Мирковић, председник, члан Наставничког већа
  • Бранислава Врбашки, члан Наставничког већа
  • Маријана Кљајевић, члан Наставничког већа
  • Светлана Петковић, члан Савета родитеља
  • Катарина Марунић-Петровић, члан Савета родитеља
  • Корнелије Квас, члан Савета родитеља
  • Наташа Прентовић, члан локалне самоуправе
  • Драган Животић, члан локалне самоуправе
  • Стеван Ђапа, члан локалне самоуправе