Управа школе

Данијела Чоловић, директор школе

Анђелка Мирковић, помоћник директора

Снежана Стошић, секретар школе

Сања Милановић, шеф рачуноводства

Радмила Пршић, административно-финансијски радник