Управа школе

Управа школе

Данијела Чоловић, директор школе

Анђелка Мирковић, помоћник директора

Администрација

Снежана Стошић, секретар школе

Сања Милановић, шеф рачуноводства

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник