Стручни сарадници

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Ана Карлић, психолог школе (замена Драгана Стаменковић)

Игор Стојановић, специјални педагог

Марина Станковић, библиотекар