Помоћно-техничко особље

Име и презиме Радно место
Светислав Вранић домар
Недељко Чоловић домар
Славојка Млинар сервирка
Јелена Васић спремачица
Радица Полић спремачица
Веселинка Тодоровић спремачица
Драгана Петровић спремачица
Драгана Јоветић спремачица
Јасмина Познановић спремачица
Верица Аџамовић спремачица
Марина Шошкић спремачица
Гордана Никитовић спремачица
Мирјана Стојановић-Зулфикари спремачица
Лидија Ковачевић спремачица
Марија Чапрић спремачица