Наставници

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ЛИЦЕНЦА
Александра Вујатовић проф.разр.наст.

педагошки саветник

2/3 да
Александра Грбић проф.раз.наст. 3/9
Александра Ђорђевић проф.енгл. 8/4 да
Александра Ђурђев проф.историје /
Александра Костић проф.разр.наст. 3/9 да
Aна Крунић проф.српског ј. 8/1 да
Ана Тодосијевић проф.разр.наст. 3/5 да
Ана Радић проф.енгл. / да
Ана Павловић проф.разр.наст. 2/9 не
Ана Ђукић проф.биологије 5/3
Ангелина Драшковић проф.разр.наст. 1/3 да
Андријана Вучинић проф.разр.наст. боравак не
Анђела Петровић проф.разр.наст. 2/7 да
Биљана Настасић проф.разр.наст. 1/5
Биљана Раичевић проф.разр.наст. 4/6 да
Бранислава Врбашки проф.матем. / да
Бранка Мацура Јоветић проф.разр.наст. 1/10 не
Бојана Бажевић-Радовановић проф.разр.наст. 1/1 да
Весна Радовић проф.разр.наст. 1/6 да
Весна Башић проф. ТИТ 7/4 да
Весна Станојевић проф.разр.наст. 3/6
Вера Стојисављевић проф.хемије / да
Виолета Пушица проф.математике 7/1 да
Весна Јањић проф.физике / да
Гордана Крнета проф.разр.наст. 2/4 да
Далиборка Павић проф.разр.наст. / да
Данијела Маниташевић проф.разр.наст. 3/1 да
Нововић проф.српског ј. 5/4 да
Диана Чумић проф.разр.наст. 1/2 да
Драгана Гојковић проф.немачког ј. /
Драган Живановић проф.разр.наст. 3/10 не
Драгана Ђорђевић-Фиданов проф.муз.култ. / да
Душица Пецељ проф.геогр. 6/5 да
Зоран Богатиновић проф. ТИТ 7/3 да
Злата Јеремић проф.муз.култ. / да
Иван Пузовић проф.физ.васп. 6/1 да
Ивана Живановић проф.разр.наст. 3/8 у процедури добијања
Ивона Ђукић проф.српског ј. 5/7 да
Јасна Тодоровић проф.енглеског ј. /
Јелена Ђурић проф.српског ј. 8/2 да
Јелена Калезић проф.истор. 7/2 да
Jeлена Јовановић проф.разр.наст. 1/9 у процедури добијања
Јелена Веселиновић проф.разр.наст. 4/1 у процедури добијања
Јована Јевтић наставник грађанског васп. /
Катарина Илић проф.енг.језика / да
Кристина Матовић проф.разр.наст. 1/7 не
Љубица Тадић проф.разр.наст. 2/5 у процедури добијања
Љиљана Симић проф.српског ј. 6/3 1/4
Маја Вујадиновић проф.разр.наст.
Маја Николић проф.разр.наст. 2/2 да
Маја Тодоровић проф.разр.наст. 4/4 не
Маја Петровић проф.разр.наст. 3/3 да
Марија Латиновић проф.ист. одсуство да
Марија Севић проф. математике / не
Марко Ивановић проф.разр.наст. боравак
Марта Димитријевић проф.разр.наст. 4/8 не
Маријана Кљајевић проф.разр.наст. 3/2 да
Маријана Међедовић проф.разр.наст. боравак
Марика Чочовска-Миловановић проф.физике 8/3 да
Марина Јованов проф.разр.наст. одсуство да
Марина Личина проф.разр.наст. боравак /
Марко Трифуновић проф.историје
Милена Богићевић проф.српског језика 5/6 да
Милена Лутовац проф.разр.наст. 2/1 да
Милена Џамић проф.разр.наст. 4/2 да
Милица Опачић проф.верске наставе /
Милица Петровић проф.разр.наст. 3/4 да
Милица Дуловић проф.разр.наст. 2/8 да
Милица Васовић проф.математике 5/1 не
Милица Миљојковић проф.енг.језика одсуство да
Милош Антић проф.инфор. / не
Мирјана Станковић проф.разр.наст. 2/6 не
Мирјана Шеша проф.разр.наст. одсуство да
Мирјана Симоновић проф.разр.наст. 3/7 да
Милутин Вујадиновић проф.разр.наст. 4/7 да
Миљан Терзић проф.физчке културе /
Нада Симановић проф.географије 6/8 да
Наташа Илић проф.биологије 5/2 да
Наташа Јевтић проф.физ.васп. 6/7 да
Наташа Радивојевић проф.немачког ј. 8/5 да
Наташа Ников проф.ТиТ 6/4 да
Немања Миладиновић проф.разр.наст. 2/10 не
Наташа Сарић проф.енг.језика 8/6 да
Невена Чавић проф.разр.наст. боравак да
Немања Тасић проф.разр.наст. 4/9 да
Николина Рацковић проф.немачког ј. 6/2 да
Олгица Рабреновић проф.биологије 5/5 да
Оливер Златановић проф.физ.васп. 7/6 не
Радисав Стеванчевић проф.енг.језика / да
Светлана Петровић проф. информатике 6/4 да
Светлана Савовић проф.математике / да
Слободан Бекоња проф. ТиТ 7/5 да
Снежана Латас проф.хемије / да
Сњежана Чворовић проф.разр.наст. 4/5 да
Соња Николић проф.разр.наставе 1/8
Софија Љубинковић проф.лик.културе / да
Страхиња Симић проф.лик.култ. / не
Сузана Вранић проф. ТИО / не
Тамара Биочанин проф.разр.наст. одсуство не
Тамара Максић проф.разр.наст. 3/8
Татјана Магдаленић проф.разр.наст. 4/3 у процедури добијања
Тијана Шуковић проф.енглеског ј. / /
Христијана Гоцић проф.верске наставе