Наставници

Р.б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

ЛИЦЕНЦА
1 Александра Вујатовић проф.разр.наст. 3,3 да
2 Александра Ђорђевић проф.енгл. 5,4 да
3 Aна Крунић проф.српског ј. 5,1 да
4 Ана Тодосијевић проф.разр.наст. 4,5 да
5 Ана Радић проф.енгл. / да
6 Ангелина Мирковић проф.разр.наст. 2,3 да
7 Анђела Петровић проф.разр.наст. 3,7 да
8 Анђелка Мирковић проф.матем. 8,1 да
9 Биљана Раичевић проф.разр.наст. 1,6 да
10 Бранислава Врбашки проф.матем.      одсуство да
Бранка Мацура проф.разр.наст.              / не
11 Божидар Копања проф.физике              /
12 Весна Радовић проф.разр.наст. 2,6 да
13 Весна Башић проф. ТИО / да
14 Вера Стојисављевић проф.хемије            / да
15 Гордана Крнета проф.разр.наст. 3,4 да
16 Далиборка Павић проф.разр.наст. 2,5 да
17 Данијела Маниташевић проф.разр.наст. 4,1 да
18 Данка Нововић проф.српског ј. 6,4 да
19 Диана Чумић проф.разр.наст. 2,2 да
20 Драган Јовичић Проф.верске н. / /
21 Драган Живановић проф.разр.наст. 4,4 не
22 Драгана Ђорђевић-Фиданов проф.муз.култ. / да
23 Душица Пецељ проф.геогр. / да
24 Зоран Богатиновић проф. ТИО 8,3 да
25 Злата Јеремић проф.муз.култ. / да
26 Иван Пузовић проф.физ.васп. 7/1 да
27 Ивана Танасић проф.разр.наст. / у процедури добијања
28 Ивана Живановић проф.разр.наст. / у процедури добијања
29 Ивона Ђукић проф.српског ј. / да
30 Јелена Ђурић проф.српског ј. 5/2 да
31 Јелена Калезић проф.истор. 8,2 да
32 Jeлена Јовановић проф.разр.наст. 2,3
33 Јелена Веселиновић проф.разр.наст. 1,1 у процедури добијања
34 Катарина Илић проф.енг.језика / да
35 Кристина Матовић проф.разр.наст. 2,7 не
36 Љубица Тадић проф.разр.наст. 3,5 у процедури добијања
37 Маја Николић проф.разр.наст. 3,2 да
38 Маја Тодоровић проф.разр.наст. / не
39 Марија Јовановић проф.разр.наст.

спец.мет.срп.ј.

одсуство да
40 Марија Латиновић проф.ист. 5/3 да
41 Марта Димитријевић проф.разр.наст. 1,8 не
42 Маријана Кљајевић проф.разр.наст. 4,2 да
43 Марика Миловановић-Чочовска проф.физике / да
44 Марина Јованов проф.разр.наст. 1,4 да
45 Милена Лутовац проф.разр.наст. 3,1 да
46 Милена Џамић проф.разр.наст. 1,2 да
47 Милица Дувњак проф.разр.наст. одсуство да
48 Милица Дуловић проф.разр.наст. одсуство не
49 Милица Васовић проф.матем. / не
50 Милица Миљојковић проф.енг.језика 6,3 да
51 Милош Антић проф.инфор. / не
52 Мирјана Станковић проф.разр.наст. 3,6 не
53 Мирјана Шеша проф.разр.наст. 4,6
54 Милутин Вујадиновић проф.разр.наст. 1,7 да
55 Наташа Илић проф.биологије 6,2 да
56 Наташа Јевтић проф.физ.васп. 6,3 да
57 Наталија Јовановић библиотека / не
58 Наташа Радивојевић проф.немачког ј. 5/5 да
59 Нада Симановић проф.геог. /
60 Наташа Сарић проф.енг.језика 5/6 да
61 Невена Чавић проф.разр.наст. 4/3 да
62 Немања Тасић проф.разр.наст. 1/9
63 Николина Рацковић проф.немачког ј. 7/2 да
64 Олгица Рабреновић проф.биологије 6/1 да
65 Оливер Златановић проф.физ.васп. /
66 Радисав Стеванчевић проф.енг.језика / да
67 Сања Станишић проф.верске н. / /
68 Светлана Петровић проф. ТИО 7/4 да
69 Светлана Савовић проф.матем. / да
70 Слађана Миливојевић проф.геогр. / да
71 Слободан Бекоња проф. ТИО / да
72 Снежана Латас проф.хемије / да
73 Сњежана Чворовић проф.разр.наст. 1/5 да
74 Софија Љубинковић наст.лик.култ. / да
75 Тамара Биочанин проф.разр.наст. 2/4 не
76 Татјана Магдаленић проф.разр.наст. 1/3 у процедури добијања