О школи

О ШКОЛИ

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22. јула 2014. године донела је одлуку о оснивању Основне школе „Данило Киш“.

Основна школа „Данило Киш“
Генерала Штефаника 6
Насеље Степа Степановић, Општина Вождовац, Београд

Основна школа „Данило Киш“ почела је да остварује образовно-васпитни рад школске 2014/2015.године. Своја врата отворила је 1.9.2014.године за 354 ученика, који су распоређени у осам разреда, односно шеснаест одељења. Већ у другој години постојања,тј. школској 2015/2016. години броји 602 ученика распоређених у 22 одељења.

Школа је савремено конципирана. Распоредом, као и бројем учионица и кабинета предвиђено је да школа неометано изводи наставу у једној смени за 720 ученика.

За реализацију наставног процеса задужено је 40 наставника, који заједно са 15 запослених у помоћно-техничкој служби и 6 запослених у управи школе, обезбеђују квалитетан и безбедан боравак ученика у школи.

Ученици стичу прва знања у школи која се налази у мирном насељу, као и у школском дворишту кроз спортска игралишта и летњу учионицу испод крошњи многобројних платана.

УСЛОВИ РАДА