Покренимо нашу децу

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

*ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је програм „Покренимо нашу децу“.

Кључни циљеви овог програма су:

  • Промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од 1. до 4. разреда
  • Правилан психофизички развој деце
  • Здравствено васпитање ученика.

Превентивне активности реализују се у склопу часова обавезних наставних предмета или у слободно време између часова.