Завршни испит

Распоред припремне наставе

Упутство за оцењивање-завршни испит 2018/19. –МАТЕМАТИКА

-кључ исправљен у 5. задатку-уместо ,,Три тачна одговора-1 бод.”- ,,Три тачна одговора-0.5 бодова”.

Упутство за оцењивање-завршни испит 2018/19. – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Упутство за оцењивање-завршни испит 2018/19. – СРПСКИ ЈЕЗИК 

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ФИЛОЛОШКУ ГИМНАЗИЈУ

ТЕСТОВИ из математике              РЕШЕЊА из математике

ТЕСТОВИ из српског језика    РЕШЕЊА из српског језика

ТЕСТОВИ комбиновани      РЕШЕЊА комбинованог теста