Deutsch – Biologie – Tiere

Tiere -животиње су једна од омиљених тема већине ученика. Управо из тог разлога ученици одељења 5-2 су имали су угледни час биологије и немачког на исту тему, на ком су укрстили своја знања из ова два предмета. Ученици су поновили називе животиња на немачком језику уз помоћ флеш-картица. Користећи своје таблете такмичили су се у решавању осомерке. Две ученице су одржале power-point презентацију о кућним љубимцима и условма њиховог гајења. Потом су ученици предстаљали своје кућне љубимце, а њихови радови су изложени на паноу у учионици. Час је завршен квизом знања и уз много осмеха на велико задовољство ученика, као и наставница биологије, Наташе Илић и наставнице немачког језика, Николине Рацковић.