Школски тимови

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИKA 

Школска 2018/2019.година

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања
 • Ивона Ђукић, професор српског језика
 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе
 • Бранислава Врбашки, професор математике
 • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор ликовне културе
 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-записничар

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе-стручно веће за разредну наставу
 • Ивона Ђукић, професор српског језика-стручно веће за српски језик и друштвене науке
 • Бранислава Врбашки, професор математике- стручно веће природних наука
 • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор ликовне културе-стручно веће за уметност и физичко васпитање
 • Зоран Богатиновић, професор техничког и информатичког образовања-стручно веће за ТИО
 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-стручно веће за страни језик

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

 • 1.разред          Далиборка Павић, професор разредне наставе
 • 2.разред          Анђела Петровић, професор разредне наставе
 • 3.разред          Милица Дувњак, професор разредне наставе
 • 4.разред          Марина Јованов, професор разредне наставе
 • 5.разред          Наташа Илић, професор ТиИО
 • 6.разред          Наташа Јевтић, професор ТиИО
 • 7.разред          Јелена Калезић, професор ликовне културе
 • 8.разред          Александра Ђорђевић,професор српског језика

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  • Драгана Стаменковић,психолог школе-координатор
  • Данијела Чоловић, директор школе
  • Диана Чумић, професор разредне наставе
  • Маја Николић, професор разредне наставе-записничар
  • Иван Пузовић, професор физичког васпитања
  • Наташа Јевтић, професор физичког васпитања
  • Душица Пецељ,професор географије и грађанског васпитања
  • Јелена Калезић, професор историје
  • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ
 • Соња Николић, професор разредне наставе -руководилац
 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе-записничар
 • Јелена Шипка,педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Анђела Петровић, професор разредне наставе
 • Наташа Радивојевић, професор немачког језика
 • Гордана Крнета, професор разредне наставе
 • Представник локалне самоуправе
 • Представник родитеља

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Маријана Кљајевић, професор разредне наставе-руководилац
 • Марика Миловановић-Чочовска, професор физике -записничар
 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Далиборка Павић, професор разредне наставе
 • Катарина Илић, професор енглеског језика

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

 • Сњежана Чворовић, професор разредне наставе-руководилац
 • Милица Дувњак, професор разредне наставе-записничар
 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Олгица Рабреновић, професор биологије
 • Ивона Ђукић, професор српског језика
 • Невена Чавић, професор разредне наставе
 • Ана Тодосијевић, професор разредне наставе
 • Тамара Биочанин, професор разредне наставе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Јелена Калезић, професор историје-руководилац
  • Александра Вујатовић, професор разредне наставе
  • Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
  • Анђелка Мирковић, професор математике
  • Зоран Богатиновић, професор ТИО
  • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
  • Наташа Радивојевић, професор немачког језика
  • Психолог
  • Педагог

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе-руководилац
 • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Милена Лутовац, професор разредне наставе-руководилац
 • Ана Тодосијевић, професор разредне наставе-записничар
 • Биљана Раичевић, професор разредне наставе
 • Марина Јованов, професор разредне наставе
 • Николина Рацковић, професор немачког језика

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Маја Николић, професор разредне наставе
 • Љубица Тадић, професор разредне наставе
 • Гордана Крнета, професор разредне наставе-координатор
 • Ана Крунић, професор српског језика-записничар
 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Светлана Савовић, професор математике

ТИМ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА

 • Сања Станишић, професор верске наставе-руководилац
 • Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика
 • Катарина Илић, професор енглеског језика
 • Кристина Матовић, професор разредне наставе

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПОДРШКУ НОВИМ УЧЕНИЦИМА И КОЛЕГАМА

 • Ангелина Мирковић, професор разредне наставе
 • Душица Пецељ, професор разредне наставе – руководилац
 • психолог

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

 • Милена Џамић, професор разредне наставе
 • Светлана Петровић, професор техничког и информатичког образовања
 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе

ИЗРАДА ЛЕТОПИСА

 • Милена Џамић, професор разредне наставе
 • Ана Крунић, библиотекар

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЖДОВЦА, ДЕЧИЈИ САВЕЗ

 • Диана Чумић- професор разредне наставе ,координатор
 • Марина Станковић, библиотекар

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 • Сања Станишић, професор верске наставе-руководилац
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Ивана Станковић, професор разредне наставе
 • Ивана Танасић, професор разредне наставе
 • Мирјана Станковић, професор разредне наставе
 • Весна Радовић, професор разредне наставе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Анђелка Мирковић, помоћник директора школе
 • Стручни сарадници
 • Руководиоци стручних већа

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • Марија Латиновић-координатор
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Ана Крунић, професор српског језика
 • Душица Пецељ, професор географије
 • Светла Петровић, професор ТиИО
 • Зоран Богатиновић, професор ТиИО

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

 • Данијела Чоловић, директор школе
 • Анђелка Мирковић, помоћник директора школе
 • Стручни сарадник
 • Маријана Кљајевић, професор разредне наставe

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 • Бранислава Врбашки, професор математике

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 • Данка Нововић, професор српског језик

ИЗРАДА РАСПОРЕДА

 • Анђелка Мирковић, професор математике
 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе
 • Мирјана Шеша, професор разредне наставе

ШКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ

  • Драгана Ђорђевић-Фиданов, професор музичке културе
  • Злата Јеремић, професор музичке културе
  • Невена Чавић, професор разредне наставе
  • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
  • Јелена Ђурић, професор српског јези

ТАКМИЧЕЊЕ МИСЛИША

 • Милена Џамић, професор разредне наставе, координатор
 • Милица Васовић, професор математикe

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 • Драгана Стаменковић, психолог школ

РАДОСТ ЕВРОПЕ

 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-координатор

ВРШЊАЧКИ ТИМ

 • Милица Миљојковић, професор енглеског језика-координатор

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Слободан Бекоња-координатор

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

 • Слободан Бекоња, професор ТиИО
 • Светлана Петровић, професор ТиИО

ПРОЈЕКАТ ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

 • Татјана Магделинић, професор разредне наставе

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 • Марина Јованов

КООРДИНАТОР САВЕТА РОДИТЕЉА

 • Наташа Јевтић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 • ИВАНА Станковић, координатор

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

 • Наташа Илић
 • Љубица Тадић

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 • Олгица Рабреновић