Школски тимови

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИKA 

Школска 2023/2024.година

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 • Анђелка Мирковић, директор школе – руководилац
 • Јелена Шипка, педагог школе
 • Ана Тодоровић, психолог
 • Наташа Ников, помоћник директора
 • Страхиња Симић, професор ликовне културе
 • Марко Трифуновић, професор историје
 • Александра Вујатовић, професор разредне наставе
 • Олгица Рабреновић, професор биологије
 • Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика
 • Јелена Веселиновић, професор разредне наставе – записничар

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 • Александра Вујатовић, професор разредне наставе – стручно веће за разредну наставу
 • Олгица Рабреновић, професор биологије – стручно веће за математику и природне науке
 • Страхиња Симић, професор ликовне културе – стручно веће за уметност и физичко васпитање и ТиТ и информатика
 • Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика – стручно веће за страни језик
 • Марко Трифуновић, професор историје – стручно веће друштвених наука

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

 • 1. разред Јелена Веселиновић, професор разредне наставе
 • 2. разред Ангелина Драшковић, професор разредне наставе
 • 3. разред Ана Павловић, професор разредне наставе
 • 4. разред Маја Петровић, професор разредне наставе
 • 5. разред Ана Радић, професор енглеског језика
 • 6. разред Данка Нововић, професор српског језика и књиживности
 • 7. разред Нада Симановић, професор географије
 • 8. разред Весна Башић, професор ТиТ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Игор Стојановић, специјални педагог координатор

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

 • Мирјана Симоновић, професор разредне наставе руководилац
 • Немања Тасић, професор разредне наставе
 • Јелена Шипка, педагог
 • Анђелка Мирковић, директор школе
 • Милена Богићевић, професор српског језика и књижевностизаписничар
 • Марко Трифуновић, професор историје
 • Александра Вујатовић, професор разредне наставе
 • Светлана Петровић, професор информатике и рачунарства
 • Драгана Ђорђевић Фиданов, професор музичке културе
 • Татјана Магделинић, професор разредне наставе
 • Представник локалне самоуправе
 • Представник родитеља

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Катарина Илић, професор енглеског језикаруководилац
 • Јелена Јовановић, професор разредне наставезаписничар
 • Марија Репац Бабић, педагог школе
 • Наташа Ников, помоћник директора
 • Ангелина Драшковић, професор разредне наставе
 • Николина Рацковић, професор немачког језика
 • Марија Севић, професор математике
 • Вера Стојисављевић, професор хемије
 • Светлана Савовић, професор математике

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

 • Кристина Матовић, професор разредне наставе руководилац
 • Марија Репац Бабић, педагогзаписничар
 • Анђелка Мирковић, директор школе
 • Весна Јањић, професор физике
 • Маја Вујадиновић, професор разредне наставе
 • Немања Миладиновић, професор разредне наставе
 • Слободан Бекоња, професор ТиТ
 • Нада Симановић, професор географије
 • Бранислава Врбашки, професор математике

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 • Јелена Калезић, професор историје руководилац
 • Ана Тодоровић, психолог
 • Весна Башић, професор ТиТ
 • Виолета Пушица, професор математике
 • Оливер Златановић, професор физичког васпитања
 • Зоран Богатиновић, професор ТиТ
 • Марика Чочовска Миловановић, професор физике

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

 • Бојана Блажевић Радовановић, професор разредне наставе руководилац
 • Милена Богићевић, професор српског језика

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Јелена Шипка, педагог
 • Ана Тодоровић, психолог
 • Анђелка Мирковић, директора школе
 • Милена Лутовац, професор разредне наставе руководилац
 • Ана Тодосијевић, професор разредне наставе записничар
 • Наташа Илић, професор биологије
 • Александра Ђорђевић, професор енглеског језика
 • Мирјана Станковић, професор разредне наставе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Милутин Вујадиновић, професор разредне наставе руководилац
 • Андријана Вучинић, професор разредне наставе записничар
 • Оливер Златановић, професор физичког васпитања
 • Светлана Савовић, професор математике
 • Љубица Тадић, професор разредне наставе
 • Тамара Алексић, професор географије

ТИМ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА

 • Јелена Ђурић, професор српског језика руководилац
 • Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика
 • Катарина Илић, професор енглеског језика
 • Ана Радић, професор енглеског језика записничар
 • Ана Крунић, професор српског језика
 • Тијана Шуковић, професор енглеског језика

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПОДРШКУ НОВИМ УЧЕНИЦИМА И КОЛЕГАМА

 • Сњежана Чворовић, професор разредне наставе руководилац
 • Ана Ђукић, професор биологије и хемије

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

 • Наташа Ников, професор ТиТ – руководилац
 • Милош Антић, професор информатике и рачунарства
 • Александра Шаренац, библиотекар

ИЗРАДА ЛЕТОПИСА

 • Љиљана Симић, професор српског језика
 • Зоран Богатиновић, професор ТиТ
 • Александра Вујатовић, професор разредне наставе

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЖДОВЦА, ДЕЧИЈИ САВЕЗ

 • Диана Чумић – професор разредне наставе, координатор
 • Анђелка Арсић, библиотекар

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 • Мирјана Станковић, професор разредне наставе руководилац
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Весна Радовић, професор разредне наставе
 • Ана Павловић, професор разредне наставе
 • Александра Грбић, професор разредне наставе
 • Бранка Мацура Јоветић, професор разредне наставе
 • Маријана Међедовић, професор разредне наставе записничар
 • Страхиња Симић, професор ликовне културе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 • Данијела Маниташевић, професор разредне наставе руководилац
 • Анђелка Мирковић, директор школе
 • Далиборка Павић, професор разредне наставе
 • Игор Стојановић, специјални педагог
 • Светлана Савовић, професор математике
 • Данка Нововић, професор српског језика
 • Ивана Живановић, професор разредне наставе записничар
 • Марина Личина, професор разредне наставе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • Светлана Петровић, професор информатике координатор
 • Соња Николић, професор разредне наставе
 • Ана Радић, професор енглеског језика
 • Милица Дуловић, професор разредне наставе
 • Милица Петровић, професор разредне наставе записничар
 • Сузана Вранић, професор ТиТ
 • Ивана Минић, професор хемије

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

 • Анђелка Мирковић, директор школе
 • Наташа Ников, помоћник директора
 • Марија Репац Бабић, педагог
 • Маријана Кљајевић, професор разредне наставе
 • Милош Антић, професор информатике

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 • Виолета Пушица, професор математике
 • Марија Севић, професор математике

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 • Милена Богићевић, професор српског језика

ИЗРАДА РАСПОРЕДА

 • Милица Васовић, професор математике 
 • Маја Николић, професор разредне наставе

ШКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ

 • Драгана Ђорђевић Фиданов, професор музичке културе координатор
 • Злата Јеремић, професор музичке културе
 • Невена Чавић, професор разредне наставе
 • Софија Љубинковић, професор ликовне културе
 • Христијана Гоцић, професор верске наставе
 • Милутин Вујадиновић, професор разредне наставе
 • Страхиња Симић, професор ликовне културе
 • Маја Николовски Михајловић, професор музичке културе

ТАКМИЧЕЊЕ МИСЛИША

 • Милена Џамић, професор разредне наставе, координатор
 • Милица Васовић, професор математикe

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 • Ана Тодоровић, психолог координатор
 • Ивона Ђукић, професор српског језика

РАДОСТ ЕВРОПЕ

 • Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика координатор

ВРШЊАЧКИ ТИМ

 • Нада Симановић, професор географијекоординатор
 • Јелена Веселиновић, професор разредне наставе

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 • Ивана Јанковић, професор математике
 • Милош Антић, професор информатике

ОПШТИНСКО И ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ

 • Анђелка Мирковић, директор школе
 • Ивана Јанковић, професор математике
 • Милош Антић, професор информатике
 • Наташа Ников, помоћник директора

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

 • Слободан Бекоња, професор ТиТ
 • Марта Чвркић, професор разредне наставе
 • Марија Репац Бабић, педагог

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 • Маја Тодоровић, професор разредне наставе координатор
 • Весна Башић, професор ТиТ
 • Александра Ђурђев, професор историје

КООРДИНАТОР САВЕТА РОДИТЕЉА

 • Наташа Јевтић, професор физичког васпитањa – записничар

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

 • Наташа Илић, професор биологије
 • Маја Петровић, професор разредне наставе

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 • Олгица Рабреновић, професор биологије
 • Ана Ђукић, професор биологије и хемија

ДРУШТВО УЧИТЕЉА

 • Милена Џамић, професор разредне наставе

ГУГЛ УЧИОНИЦА

 • Наташа Ников, помоћник директора, професор ТиТ

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРОСВЕТЕ (ЈИСП)

 • Светлана Петровић, професор ТиТ

ИЗРАДА ЧАСОПИСА

 • Јелена Ђурић, професор српског језика
 • Ана Крунић, професор српског језика 
 • Душица Пецељ, професор географије