ПП Служба

Јелена Шипка, педагог школе

Ана Карлић, психолог школе (замена Драгана Стаменковић)

Игор Стојановић, специјални педагог