Структура школе

Управа школе

Данијела Чоловић, директор школе

Анђелка Мирковић, помоћник директора

Администрација

Снежана Стошић, секретар школе

Сања Милановић, шеф рачуноводства

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Ана Карлић, психолог школе

Игор Стојановић, специјални педагог

Марина Станковић, библиотекар

Наталија Јевтовић, библиотекар