Структура школе

Управа школе

Анђелка Мирковић, директор школе

Наташа Ников, помоћник директора

Администрација

Љубица Вулетић, секретар школе

Сања Милановић, у одсуству, Снежана Мусић, шеф рачуноводства

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник

Сања Вебер, административни радник

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Ана Карлић, психолог школе

Игор Стојановић, специјални педагог

Марија Репац Бабић, педагог школе

Јована Бјеловић, психолог школе

Александра Шаренац, библиотекар

Анђелка Арсић, библиотекар