Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је интерсекторску радну групу која се бави питањима школског спорта у циљу успостављања механизама интерсекторске сарадње за школски спорт. Једна од активности радне групе односи се на испитивање унутрашње и спољашње мотивације наставника предмета физичко и здравствено васпитање и наставника разредне наставе, запослених у школама, за остваривање и унапређивање програма школског спорта, као и ученика и родитеља, односно других законских заступника, као и добијање информација о активностима и ресурсима школа као образовно-васпитних установа.
Линк за ученикеhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnmTvg-uVA0ROGERt1QKysCuE8FIFbrUca10ErbQzEfbTqMA/viewform

Линк за родитељеhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1g7iGKV5i_Z5Qe_uud1JjIcW-VojlO54KrB4GaO60DjTnPw/viewform