Школски одбор

Чланови Школског одбора:

– Јелена Ђурић, члан Наставничког већа- председник
– Маја Николић, члан Наставничког већа
– Светлана Савовић, члан Наставничког већа
– Гавро Гојановић, члан Савета родитеља
– Ратимир Поповић, члан Савета родитеља
– Катарина Недић, члан Савета родитеља
– Славица Сантрач, члан локалне самоуправе

– Предраг Кркљуш, члан локалне самоуправе

– Татјана Пејовић, члан локалне самоуправе