ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 24.2.2021. ОШ „ДАНИЛО КИШ“

Дана  24.2.2021. године бројне активности реализоване су у свим одељењима наше школе, у складу са узрастом ученика. Све одељенске старешине

Read more