ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ

Ератостенов експеримент је глобални пројекат који организује Департман за истраживање и развој школе Елиногерманики Агоиги (Ελληνογερμανική Αγωγή) из Грчке. Циљ пројекта је да школе широм света само уз помоћ штапа и његове сенке измере обим Земље по меридијановом луку, на начин на који је то урадио Ератостен у III веку пре нове ере. Ова мерења врше се у соларно подне, два пута годишње на пролећну и јесењу равнодневницу.

У мерењима која су извршена 22. септембра 2020. године учествовало је 20 држава, а ОШ “Данило Киш” је била једна од шест школа учесница из наше земље.

У нашој школи у пројекту су учествовали одабрани ученици 8. разреда, као и наставници математике, физике и географије. Ученици су имали за задатак да направе паное и презентације на задате теме, потом да изврше осматрање и мерење дужине сенке штапа и израчунају угао под којим сунчеви зраци падају на Земљу. Добијене резултате упоредили су са подацима замишљене школе на екватору, која се налази на нашем меридијану. Крајњи исход прорачуна било је обим Земље са дужином од 40 252,85 km, док је стварни обим Земље по меридијановом луку 40 003 km.
Наставнице: Душица Пецељ, Марика Чочовска Миловановић, Милица Васовић, Светлана Савовић и Анђелка Мирковић
Ератостен        Талес
Геоцентрични и хелиоцентрични систем