Ератостенов експеримент, септембар 2022.

Ученици одељења 8/1, као и наставнице математике Милица Васовић, физике Марика Чочовска Миловановић и географије Душица Пецељ, учествовали су у глобалном пројекту Ератостенов експеримент. Циљ пројекта је да школе широм света само уз помоћ штапа и његове сенке измере обим Земље по меридијановом луку, на начин на који је то урадио Ератостен у III веку пре нове ере. 

Пројекат је реализован током септембра, а ученици су имали за задатак да направе презентације на задате теме, као и да пронађу географске координате и соларно подне наше школе, потом да на јесењу раводневницу (23.9) изврше осматрање и мерење дужине сенке штапа, одреде угао под којим сунчеви зраци падају на Земљу и израчунају обим Земље по меридијановом луку.

Резултате добијене осматрањем ученици су упоредили са подацима замишљене школе на екватору (ДР Конго), која се налази на нашем меридијану, као и са партнерском школом из града Питешти у Румунији. 

Крајњи исход прорачуна:

1. Између ОШ „Данило Киш” из Београда и замишљене школе на екватору (ДР Конго) добијени обим Земље је 39.809,52 km.

2. Између ОШ „Данило Киш” из Београда и средње школе из града Питешти у Румунији добијени обим Земље је 147.892,235 km.

Стварни обим Земље по меридијановом луку износи 40.003 km.

До великог одступања у прорачуну између наше школе и школе у Румунији дошло је због тога што се школе налазе на једнакој географској ширини, а нису на истом меридијану.На угледним часовима одељење 8/1 је кроз вршњачку едукацију представе резултате пројекта осталим одељењима осмог разреда. Одабрани ученици из парне смене, као и наставнице Бранислава Врбашки, Весна Јањић, Марија Севић  и Ана Крунић и педагог Марија Репац присуствовали су осматрању, мерењу и угледном часу који је реализован 23.9. У одељењу 8/3 угледни час је реализован 26. 9. и присуствовао је педагог Јелена Шипка, а у одељењу 8/5 угледни час на коме је присуствовала наставница Ана Крунић реализован је 10. 10.

Наставнице Милица, Марика и Душица