Еразмус +

Након објављеног Општег позива за предлоге пројеката за 2020. годину, нашој школи је одобрен пројекат у оквиру програма Еразмус+.
Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за мобилност наставника . Наша школа је носилац пројекта мобилности КА101- Поглед даље.
Радујемо се активностима које следе у оквиру пројеката, новим искуствима и сазнањима.
            Пројектни тим

Поглед даље
Програмом Erasmus+ нашој школи одобрено је финансирање пројекта за мобилност наставника Поглед даље (Look further). Пројекат подразумева три фазе: припремну, фазу мобилности и фазу дисеминације. Како ће се централна активност – мобилност наставника одвијати у мају 2021. године, у току су припреме за њено остваривање. Пројектни тим одабрао је похађање курса Build Your App, Teach Your Students How To Build Their Apps!, који ће се организовати у Фиренци. Осмишљен је за наставнике који су заинтересовани да науче како да праве веб апликације и странице користећи алат за визуелно програмирање, чиме ће повећати мотивацију ученика за учење, стимулисати креативност и предузетништво код ученика и развити интересовања за школске задатке уопште.У оквиру припремне фазе одржана су два састанка, на којима је извршена расподела задатака, договорено на који начин ће се чланови тима упознати са Италијом, земљом домаћином курса, као и њеним обарзовним системом. За језичку припрему учесника курса биће задужени наставници енглеског језика.По конкурсу који је школа расписала, за полазнике курса одабрани су следећи наставници: Наташа Ников, Душица Пецељ, Ана Крунић, Марија Латиновић и Радисав Стеванчевић.Након похађања курса полазници ће вршити дисеминацију кроз различите активности предвиђене планом пројекта: угледне часове, пројектну наставу, радионице са наставницима, представљање школама у окружењу, покретање e-Twinning пројеката и сл.