Управа школе

Управа школе

Анђелка Мирковић, директор школе

Наташа Ников, помоћник директора

Администрација

Љубица Вулетић секретар школе

Сања Милановић, у одсуству, Снежана Мусић шеф рачуноводства

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник

Сања Вебер, административни радник