Управа школе

Управа школе

Анђелка Мирковић, директор школе

Далиборка Павић, помоћник директора

Администрација

Снежана Стошић, секретар школе

Сања Милановић, шеф рачуноводства

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник

Драгана Петровић, административни радник