Стручни сарадници

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Maрија Репац Бабић, педагог школе

Ана Тодоровић, психолог школе

Игор Стојановић, специјални педагог

Јована Бјеловић, психолог школе

Александра Шаренац, библиотекар

Анђелка Арсић, библиотекар