Стручни сарадници

Стручни сарадници

Јелена Шипка, педагог школе

Maрија Репац Бабић, педагог школе

Ана Тодоровић, психолог школе

Игор Стојановић, специјални педагог

Александра Шаренац, библиотекар

Анђелка Арсић, библиотекар