Ератостенов експеримент, септембар 2021.

На самом почетку школске године одабрани ученици 8 разреда, као и наставнице математике, физике и географије, учествовали су у глобалном пројекту Ератостенов експеримент. Циљ пројекта је да школе широм света само уз помоћ штапа и његове сенке измере обим Земље по меридијановом луку, на начин на који је то урадио Ератостен у III веку пре нове ере. Такође, овај пројекат је искоришћен да се ученици и наставници кроз практичну примену и угледне часове упознају са апликацијом Mit app inventor у оквиру Еразмус+ пројекта Поглед даље.

Пројекат је реализован током септембра, а ученици су имали за задатак да направе паное и презентације на задате теме, да уз помоћ апликација и сајтова нађу географске координате (Mit app inventor-Message in bottle) и соларно подне наше школе, потом да изврше осматрање и мерење дужине сенке штапа, одреде угао под којим сунчеви зраци падају на Земљу и израчунају обим Земље по меридијановом луку. 

Због кишовитог времена, уместо на раводневницу, осматрање, мерење и прорачуни су извршена наредни дан, 23. 9. у соларно подне, а угледни часови где су ученици представили радове реализовани су 23.9. (8-3) и 27.9. (8-1).

Резултате добијене осматрањем ученици су упоредили са подацима замишљене школе на екватору (ДР Конго), која се налази на нашем меридијану, као и са партнерском школом из Вроцлава у Пољској. 

Крајњи исход прорачуна:

  1. Између ОШ “Данило Киш” Београд и замишњене школе на екватору (ДР Конго) добијени обим Земље је 39 008,8174 km.
  2. Између ОШ “Данило Киш” Београд и Основне школе број 16 у Вроцлаву (Пољска) добијени овим Земље је 37 865,314 km.

Стварни обим Земље по меридијановом луку износи 40 003 km.

Осматрању и гледним часовима су присуствовале наставнице: Вера Стојисављевић, Оливер Златановић, Ана Ђукић, Ивона Ђукић,


Пројекат и угледне часове су реализовале наставнице: Душица Пецељ, Марика Чочовска Миловановић и Милица Васовић