Чос у природи

Лепо време почетком октобра разредни старешина Маријом Латиновић је искористила да са одељењем 5/3 организује час одељенског старешине у природи. За локацију смо изабрали Бањичку шуму која се налази у непосредној близини школе. У пријатном амбијенту шуме ученици су се учили орјентацији у простору, развијању самосталности, а игром су развијали тимски дух, укопљеност и заједништво. Током боравка у шуми смо се надовезали и на наставно градиво из историје при чему се деца уочила везу и значај човека и природе из периода праисторије.
Марија Латиновић