Час пројектне наставе географије и енглеског језика

У среду, 02.11.2022. године на претчасу представљен је пројекат ученика седмог разреда. Час је осмишљен као тимски рад и корелација међу предметима ради постизања вертикалне и хоризонталне повезаности наставних садржаја географије и енглеског језика. Час су реализовали ученици другог, четвртог и шестог одељења седмог разреда. Корелација предмета и повезивање наставних садржаја омогућила је и усвајање и проширивање знања ученика, као и формирање система појмова и научног погледа на свет. Оваквом тимском наставом, која се заснива на присној сарадњи и усклађености рада два наставника – Наде Симановић и Наташе Сарић, заједнички се планирало и прилагодило склоностима и способностима ученика и реализовало градиво – представа Упознајте Уједињено Краљевство, у којој су ученици били министри У.К. и Србије и представили државу У.К. Часу су присуствовали школски педагог, Јелена Шипка, специјални педагог, Игор Стојановић, наставнице Наташа Илић, Весна Башић и Александра Ђорђевић.
Видео запис са часа – https://www.youtube.com/watch?v=AhBtFzgFKcc