ФинПис у Кишу

Човек се данас суочава са бројним изазовима који захтевају брзе реакције и одговоре. У том смислу нису изузетак ни изазови у области финансија. Како компетенције које се развијају у школи треба да одговарају потребама времена у коме деца расту и у коме ће живети, неопходно је укључити децу све млађег узраста у свет финансија, као што је одговорно доношење финансијсхих одлука и сагледавање дугорочних последица тих одлука.

У организацији Министарства просвете и Завода за унапређење образовања и васпитања, наставници наше школе су прошли обуку у оквиру пилот-пројекта „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ или ФинПис. Циљ овог програма је подстицање одговорног финансијског понашања путем подизања нивоа финансијских знања и вештина, неопходним за живот у савременом друштву.

На самом почетку школске 2019-2020. године, наши ученици ће имати прилику да кроз учешће у пројекту у оквиру наше школе, постану део глобалне акције за финансијко описмењавање. 

Срећно!
Наставник Светлана Савовић