Упис првака

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УПИСУ ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

 

обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2018. у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шестипо, а највише седамипо године (чл.55. став 2. Закона о основном образовању и васпитању) , односно деца рођена 2011. године и деца рођена до 28.02.2012. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити деца која до почетка школске године имају од шест до шестипо година  (чл.55. став 2. Закона о основном образовању и васпитању) , односно деца рођена од 01.03. до 01.09.2012.год.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (у секретаријату школе) до 1.2.2018. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    (,Сл.гл. РС,, бр.88/2017). Неблаговремен захтеве Школа неће разматрати.

 Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених  информација) заказује се тестирање код психолога или педагога.

Пријава ученика заинтересованих за похађање продуженог боравка врши се попуњавањем анкетног листића приликом тестирања код психолога или педагога школе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија)
  2. Потврда о здравственом стању детета;
  3. Доказ о територијалној припадности школи (уверење или потврда о пребивалишту);
  4. Потврда Предшколске установе о похађању предшколског програма.

                                                                                                                                                                                                                                                            Директор школе

                                                                                                Данијела Чоловић