Тестирање будућих првака

                               
                                    -препоруке за родитеље-

• По доласку у школу, 15 минута пре заказаног термина за тестирање, неопходно је да се родитељ јави у Секретаријат школе ради уписа.
• Измерити телесну температуру пре доласка у школу и уколико је повишена, не долазити на тестирање.
• У случају болести, не доводити децу на тестирање.
• Дете долази на тестирање у пратњи једног родитеља/старатеља.
• Приликом доласка у школу и контакта са запосленима, неопходно је да родитељ носи маску.
• Молимо вас да поштујете заказане термине и да нас благовремено обавестите уколико дође до измене.