Сунчев систем

У петак 24. септембра, ученици одељења 5/8 су презентовали  пројектни задатак Сунчев систем. Пројектни задатак је додељен ученицима 10. септембра. Циљ пројекта је био да се види у којој мери су ученици самостални у усвајању нових знања о унутрашњим и спољашњим планетама Сунчевог система употребом ИКТ-а.  Такође, ученици су стечена знања о Сунчевом систему применили и практично израдили моделе појединачних планета, целокупног Сунчевог система, унутрашњих или спољашњих планета Сунчевог система. Продукти пројекта су: израда паноа, модела планета и модела Сунчевог система. Час је успешно реализован. У прилогу се налазе фотографије.  
Нада Симановић, наставница географије