Српске деспотовине

Српске деспотовине

Час корелације и међупредметних компетенција на тему ,,Српске деспотовине“ одржан је 22. 5. 2018. за време четвртог часа , у кабинету историје . Ученици VI 1 повезали су и проширили стечена знања из историје , српског језика и географије . Садржај часа посвећен је читању биографија српских великаша, одломака обрађених песама из Kосовског и Циклуса Краљевића Марка и занимљивостима показаним кроз презентацију свега наученог .

 

                                                     Наставнице: Јелена Калезић , Ивона Ђукић и Душица Пецељ