Родна освешћеност

Родна освешћеност

Наша школа, у текућој школској години, један сегмент рада посветила је пројекту “Родна освешћеност, превенција насиља и дискриминације у вртићима и школама.
Као једна од осам школа у Србији, које су заједно са менторским школама укључене у овај пројекат, своје превентивне активности усмериће на развој нулте толеранцје и искорењивање насиља над женама и девојчицама. Циљ је такође, подизање свести о родној равноправности, рано препознавање ризика и превенција насиља и оснаживање школа унапређивањем професионалних капацитета.

Носилац активности у оквиру пројекта су чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања, стручна служба, ученици петог, шестог и седмог разреда и њихове одељенске старешине.

Активност-Обележавање Дана толеранције-у месецу новембру сва одељења су на погодан начин, у зависности од узраста, обележила светски Дан толеранције, са посебним освртом на Родну равноправност.


Активност-Равноправни у избору занимања-18. маја 2018. године организовани су реални сусрети ученика завршних разреда наше школе и ученика неколико средњих школа. Осим што је циљ био да ученици схвате да родне разлике не треба да буду препрека при избору занимања, ученицима је омогућено да у оквиру пројекта Професионална оријентација, упознају своје мало старије другаре, поставе им питања, на тај начин и сами детаљније размисле о свом будућем занимању.


Гости су нам били ученици следећих школа: Медицинска школа “Београд”, Рачунарска гимназија, Школа за дизајн текстила.

У оквиру пројекта Родна освешћеност, дана 13.3.2019. године, у нашој школи реализована активност Квиз-Шта знаш о родно заснованом насиљу. У квизу су учествовали ученици 7. разреда из три школе: ОШ “Данило Киш” ОШ “Милена Павловић Барили” ОШ “Краљица Марија”. Осим што су показали изврсно знање у оквиру постављене теме, ученици су након квиза показали своје способности у ликовној радионици и сортским активностима. Све активности обележило је добро расположење ученика и наставника, заинтересованост и однос толеранције и уважавања. Све активности приремили чланови Тима за превенцију насиља ОШ “Данило Киш”.