Резиме Erasmus+ пројекта Поглед даље / Summary of the Erasmus+ project Look Further

Пројекат за мобилност наставника Поглед даље (Look further) финансиран је од стране програма Erasmus+ и трајао је у периоду од 1. 9. 2020. до 31. 5. 2022. Пројектни тим одабрао је похађање курса Build Your App, Teach Your Students How To Build Their Apps!, који је у мају 2021. реализован у Фиренци. Курс је осмишљен за наставнике који су заинтересовани да науче како да праве веб апликације и странице користећи алат за визуелно програмирање, чиме се повећава мотивација ученика за учење, стимулише креативност и предузетништво код ученика и развија интересовања за школске задатке.

У прилогу се налази детаљан резиме пројекта на српском и енглеском језику, у оквиру којег су представљене све реализовне активности.