Радионице са ученицима и родитељима

Радионице са ученицима и родитељима ,, Цртамо новчанице“ и ,,Касице прасице“ У оквиру пројекта финансијског описмењавања ,, Новчић по новчић…..РИЗНИЦА НОВЦА!“ ученици 4/1, 4/2 и 4/5 заједно са одељењским старешинама и родитељима, учествовали су у неколико радионица. Креативне радионице реализоване су у нашој школи и у Народној банци Србије. Радионица са ученицима ,,Цртамо новчанице“