Пројектна настава српског, енглеског и немачког језика

Ученици 5/1 и 5/7 обрадили су тему: Кратке фолклорне форме у српском, енглеском и немачком језику, уприличивши садржајне и занимљиве часове пројектне наставе српског, енглеског и немачког језика, у среду 2.2.2023. На занимљив и иновативан начин стекли су нова и проширили стечена знања кроз улоге професора, новинара –
презентера и тумача смисла пословица, загонетки, питалица, брзалица. Истраживачки дух својих вредних ученика подржавале су наставнице Ана Радић, Ивона Ђукић и Драгана Гојковић.