Пројектна настава одељење 6/8

Ученици су имали задатак да на захтев наставнице направе средњевековну повељу на којој ће стајати порука – о лепом понашању у школи и исту оверити. Како би ‘повеља’ била валидна треба да буде и оверена печатом. Сваки ученик је направио прстен са својим иницијалима и уз помоћ воска и пластелина овера је била коначна.Користили су од материјала још и метал, конац, тесто, пластику , папир и сл. Пројектна настава је рађена у току два часа.

Наставница, Јелена Калезић