Пројекат- Први плесни корак

Министарство културе и информисања и Плесни клуб Врачар заједнички организују пројекат под називом “Први плесни корак”. Програм тромесечне обуке у плесу под називом “Први плесни корак” на самом почетку школовања је тако осмишљен да обухвата структуре у својим основним облицима, који помажу у развијању телесне и естетске културе деце у најмлађем школском узрасту.

Учењем плесних корака уз музику развија се код деце стваралаштво, ритмичност, лепота и изражајност покрета, музикалност, као и правилно и лепо држање тела. Директан циљ је савладавање плесних вештина у тромесечном периоду. Реч је о критичном периоду поласка у школу, који врло стресан за децу, али и за родитеље, што је од круцијалног значаја. Популаризацијом плеса се доприноси омасовљењу и унапређењу плесне културе код деце.
Кроз плес се даје и битан допринос бољој социјализацији и култури понашања, што се пројектује у свим сегментима живота. Плес иначе утиче на побољшање опште физичке и здравствене способности код деце.