ПРОЈЕКАТ „ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!! Министарство просвете планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије , у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа у Србији , обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави. Право на бесплатне уџбенике имају:

1.Ученици из социјално/материјално угрожених породица( примаоци новчане социјалне помоћи) Документација као доказ: решење( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи

2.Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања( средња школа, факултет) Документација као доказ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика , односно студента; за браћу и сестре који иду у нашу школу није потребна потврда

3.Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно—васпитни рад остварују по индивидуално образовном плану Документација као доказ: није потребна посебна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 11.3.2019!!!