УПИС ПРВАКА 2023/24.

Поштовани родитељи будућих првака,

У складу са чланом 18 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.

У први разрд основне школе у школској 2023/24. години (редован упис) уписују се деца рођена од 1. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.

Деца рођена у периоду од 1. марта 2017. године до 31. августа 2017. године (узраст од 6 до 6,5 година – превремени упис) могу се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника. Тестирање деце за превремени упис вршиће се у јуну.

У школу се могу уписати и деца старија од 7, 5 година која због здравствених и других оправданих разлога нису уписана у први разред, а на основу претходне провере знања.

Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње од                3. априла 2023. године и траје до 31. маја 2023. године.

За децу која територијално не припадају школи, а чији су родитељи поднели захтев – молбу за упис до 1. фебруара 2023. године, молбе ће бити разматране у складу са просторним могућностима школе. Термини за упис и тестирање биће накнадно заказани.

Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана који одаберете психолог или педагог ће извршити  тестирање ученика.

Заказивање путем еУправе

Заказивање термина за тестирање и упис ученика може се извршити путем еУправе (https://euprava.gov.rs/). Потребно је да на еУправи отворите налог. Родитељи сами бирају између понуђених термина за тестирање. Овај начин заказивања ће бити доступан родитељима од краја марта до краја маја 2023. године.

Документација за упис

Родитељи приликом уписа детета не подносе ни један документ у папирном облику – подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да родитељ донесе потврду о извршеном лекарском прегледу у школу. Препорука је да родитељи, уколико имају, понесу копију извода из матичне књиге за дете и копију лекарске потврде јер је потребно време да здравствена установа убаци документ у систем.

Упис ученика у боравак вршиће се према Правилнику о упису у прожени боравак ОШ „Данило Киш“, који је истакнут на интернет страници школе у одељку Документи.

Информације о датуму приступа родитеља апликацији еЗаказивање термина за упис и тестирање детета, како би заказали термин за упис и тестирање електронским путем и све друге информације у вези са уписом у први разред биће истакнуте на сајту школе.

Добродошли драги прваци!
Срећан почетак школовања!