ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

У складу са Правилником о календару образовно – васпитног рада у основној школи за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/20 и 18/20), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит организује ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ.

                        У свим основним школама на територији Републике Србије пробни завршни испит реализоваће се по следећем распореду:

  • 26.03.2021. године  у 12 часова, тест из математике,
  • 27.03.2021. године  у 9 часова, тест из српског језика,
  • 27.03.2021. године у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Израда сваког од тестова траје 120 минута.

Пробни завршни испит биће реализован у учионицама, уз поштовање свих противепидемијских мера. Са собом ученик на месту полагања може да има само прибор за рад (обичну оловку, хемијску оловку, по потреби шестар и лењир) и ђачку књижицу са овереном фотографијом. Испред учионице биће постављена клупа за одлагање личних ствари.

                        Осим симулације процеса завршног испита, циљ организовања завршног испита је и да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит.