Припремна фаза пројекта

Спремајући се за реализацију мобилности кроз похађање курса у италијанском граду Фиренци, учесници у пројекту спроводили су различите активности од септембра 2020. до маја 2021, када је и курс одржан. Како се курс реализује на енглеском језику, припреме су отпочеле језичком обуком учесника, коју је водио наставник енглеског језика Радисав Стеванчевић. С обзиром на то да се курс одржава у Италији, учеснике је пре одласка са образовним системом ове земље упознала Наташа Ников, наставница техничког и информатичког образовања. Материјал курса учесницима је представила наставница географије Душица Пецељ, која је, заједно са наставницом историје Маријом Латиновић, извшила и културолошку припрему чланова тима.