Преводилац – угледни час

Учитељица Јелена Веселиновић и наставник енглеског језика Радисав Стеванчевић су 20. маја у одељењу 3/1, уз помоћ ИКТ-а реализовали угледни час. На часу је примењена апликација Преводилац која је направљена у програму MIT App Inventor. Уз помоћ апликације, ученици су преводили са енглеског на српски језик лекцију Unit 13 – Lessons 1&2. Док читали текст из лекције, апликација је препознавала језик и преводила, а потом су ученици записивали превод на табли и у свесци. Током часа ученици су уочавали и грешке које су се појављивале у преводу и исправљали их. Ученицима се веома допало примена апликације на часу.
Радисав Стеванчевић и Јелена Веселиновић