Поштовани родитељи будућих првака,

Молбе за додатне термине тестирања и уписа у први разред размaтраће се у складу са решавањем проблема просторних капацитета. Евидентирали смо све молбе пристигле електронском поштом.

Управа школе